Få ordning på:

Ekonomin

Ekonomin

Med djupgående kunskap om din ekonomi upptäcker du snart var du tjänar pengar och var du gör av med pengar. Du har detaljerad överblick över ekonomin i varje enskilt uppdrag.
Du kan dessutom se hur mycket pengar dina medarbetare tjänar in och hur de använder sin tid. Du får också suverän överblick över verksamhetens samlade intäkter och utgifter.

Läs mer
Timmar och material

Timmar och material

Orderbevakning.se ökar ditt företags kassaflöde genom att du alltid vet de exakta kostnaderna för material och den totala tidsåtgången för varje enskilt uppdrag. Därmed kan du fakturera så snart du är färdig med ett uppdrag.

När du har kontroll på tids- och materialåtgången är det också enklare för dig att optimera medarbetarnas processer och tidsförbrukning.

Läs mer
Dokumentation
Dokumentation

Dokumentation

Du kan dokumentera dina arbetsuppgifter från A till Ö i Orderbevakning.se. Det är enkelt att koppla kvalitetssäkringsscheman till varje enskilt uppdrag, ta bilder eller överföra ritningar. Därefter finns allt säkert sparat i systemet så att du kan ta fram det när du ska dokumentera din tidsåtgång, vilka material du har använt och att arbetet är korrekt utfört.

Läs mer
Systemintegrering

Systemintegrering

Orderbevakning.se kan integreras till ett stort antal system och appar som får ditt företag att hänga bättre samman. Vi kan integrera med grossisterna. Därmed kan du söka efter och beställa varor och ta emot EDI:er direkt i Orderbevakning.se. Vi kan också integrera med ekonomisystem, lönesystem, GPS-system och annat som du behöver i ditt dagliga arbete.

Läs mer